Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Anti Cancer Eco

Mô tả:

Tham gia các giải đấu nhỏ và đặt mục tiêu nhắm tới các giải đấu lớn!

Fanpage:

---

Đội trưởng:

animelover159

Tên viết tắt:

WACE

Ngày thành lập:

07 tháng 11 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

animelover159

Slogan:

Get the ACE

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0912799923

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---