Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

PKT

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

thanhtlt01987

Tên viết tắt:

Schoo

Ngày thành lập:

03 tháng 11 năm 2018

Yahoo:

truongtienrach

Danh sách thành viên chính:

thanhtlt01987

Slogan:

Truờngtiềnrách

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01649389710

Danh sách game thủ chờ duyệt:

hung9666

acmahack999