Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Net Like

Mô tả:

Đội chủ yếu là các anh em chơi chung với nhau ở Net like và lập team di đánh giải để có dc trải nghiệm mới

Fanpage:

---

Đội trưởng:

zodiac284

Tên viết tắt:

NLike

Ngày thành lập:

30 tháng 10 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

zodiac284

Slogan:

Yolo quên mẹ đời

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01268172559

Danh sách game thủ chờ duyệt:

thez3nky