Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Điện Công Ngiệp2

Mô tả:

vip

Fanpage:

---

Đội trưởng:

duongs2k2

Tên viết tắt:

ĐCN2

Ngày thành lập:

07 tháng 10 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

duongs2k2

Slogan:

VIP

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01664416473

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---