Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Pomnotdead

Mô tả:

Êudu

Đội trưởng:

huyzz114

Tên viết tắt:

PND23

Ngày thành lập:

25 tháng 09 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

huyzz114

Slogan:

Rip

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0969228773

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---