Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

VIỆT NAM MIAN

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

nhateen2015

Tên viết tắt:

VNMR

Ngày thành lập:

21 tháng 09 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

nhateen2015

Slogan:

VIỆT NAM MIAN

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---