Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Siêu Nhân Gao2

Mô tả:

Gao Ồ Gao Ồ Gaoooooooooo

Đội trưởng:

0984551958huy

Tên viết tắt:

SNG2

Ngày thành lập:

17 tháng 09 năm 2018

Yahoo:

Không Có

Danh sách thành viên chính:

0984551958huy

Slogan:

Gao Ồ Gao Ồ

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0916784145

Danh sách game thủ chờ duyệt:

solosai