Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

A4Kingdom

Mô tả:

Đội lớp 11a4 THPT LQD

Fanpage:

---

Đội trưởng:

ClasherBernard

Tên viết tắt:

A4K

Ngày thành lập:

03 tháng 09 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

ClasherBernard

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---