Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Lami Center

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

chang_ngok_2nd

Tên viết tắt:

LIR

Ngày thành lập:

10 tháng 08 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

chang_ngok_2nd

crazypop001

phuoczing123

1010thanh

DuySuke

Slogan:

Chúng tôi chơi không giỏi nhưng quan trọng chúng tôi có niềm đam mệ mãnh liệt

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01696372381

Danh sách game thủ chờ duyệt:

liumio1997