Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

FConfess

Mô tả:

---

Đội trưởng:

xin987654321

Tên viết tắt:

FCFe

Ngày thành lập:

06 tháng 08 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

xin987654321

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01203872851

Danh sách game thủ chờ duyệt:

phongdepzai91

liumio1997