Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Các giáo sư giấy

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

mocmeo1200

Tên viết tắt:

CGSG

Ngày thành lập:

29 tháng 07 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

mocmeo1200

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

1627999801

Danh sách game thủ chờ duyệt:

liumio1997

nguyenthinh368

tunpro225