Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

VNKHUYENTHOAI

Mô tả:

---

Đội trưởng:

bachduong1995

Tên viết tắt:

VNKT

Ngày thành lập:

22 tháng 07 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

bachduong1995

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0933514885

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---