Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

mất 3 ron

Mô tả:

Không có gì ngoài đẹp trai

Đội trưởng:

Dr.leo92

Tên viết tắt:

M3R

Ngày thành lập:

05 tháng 07 năm 2018

Yahoo:

trunghau299

Danh sách thành viên chính:

Dr.leo92

bibanro113

Slogan:

20 phút mất 3r

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0924510420

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---