Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

supper wer pii

Mô tả:

đội em tuổi còn trẻ kinh nghiệm chưa vững cho lắm nhưng bọn em đánh vẫn rất ổn , đi đường và kiểm soát lính cực kì ổn

Đội trưởng:

toiyeulopa

Tên viết tắt:

AQH

Ngày thành lập:

17 tháng 06 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

toiyeulopa

Slogan:

hecarim

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0914730992

Danh sách game thủ chờ duyệt:

satthumau12