Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

game of clash

Mô tả:

đoàn kết

Đội trưởng:

tungdongu12

Tên viết tắt:

biita

Ngày thành lập:

13 tháng 06 năm 2018

Yahoo:

nguyễn hữu thanh

Danh sách thành viên chính:

tungdongu12

Slogan:

1103

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0966760806

Danh sách game thủ chờ duyệt:

satthumau12

vangthanhson

hongphuc.tb