Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

CyberLoiHung

Mô tả:

Đội đang ở cần thơ với niềm hi vọng lên VCSA

Đội trưởng:

alonestv2

Tên viết tắt:

CCLH

Ngày thành lập:

04 tháng 06 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

alonestv2

Slogan:

CyberLH

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0913092723

Danh sách game thủ chờ duyệt:

hoangkohang1231

satthumau12