Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

SK Television Channel V

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

MeapLun

Tên viết tắt:

SKTCV

Ngày thành lập:

27 tháng 05 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

MeapLun

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

hoangkohang1231

taikhoan267