Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

ACE TEAM FAKER

Mô tả:

vui vẻ hòa nhập mãi quyến chiến không bao giờ bỏ quộc

Đội trưởng:

dat11t

Tên viết tắt:

LEVI1

Ngày thành lập:

18 tháng 05 năm 2018

Yahoo:

datanh2633

Danh sách thành viên chính:

BISU_CCM_430

dat11t

Slogan:

ACE FaKer

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01674277539

Danh sách game thủ chờ duyệt:

BISU_CCM_430

anhton_vp

chungkhu6

nhokxinh0z