Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

KPop

Mô tả:

Một Cái Tenm

Đội trưởng:

toivipma

Tên viết tắt:

tyhai

Ngày thành lập:

15 tháng 05 năm 2018

Yahoo:

duyleooc

Danh sách thành viên chính:

toivipma

Slogan:

KPop

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01629770060

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---