Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

VICTeam

Mô tả:

---

Đội trưởng:

utcho111

Tên viết tắt:

ATZB

Ngày thành lập:

03 tháng 05 năm 2018

Yahoo:

Ko có

Danh sách thành viên chính:

utcho111

Slogan:

Vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01627249590

Danh sách game thủ chờ duyệt:

djmilo113

quanglinh45

killpro199x

conlocco0