Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

FC Quảng Ninh

Mô tả:

team mới lập ae nào ở kv quảng ninh vào giúp đỡ mình và cùng nhau đi lên ạ

Fanpage:

---

Đội trưởng:

b00v0cam_1999

Tên viết tắt:

FQN14

Ngày thành lập:

13 tháng 04 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

b00v0cam_1999

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

treyeunha12345