Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

AcEphutho

Mô tả:

Vui

Fanpage:

---

Đội trưởng:

minhonemore

Tên viết tắt:

JAV19

Ngày thành lập:

08 tháng 04 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

minhonemore

Slogan:

Vui la chinh

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01634553465

Danh sách game thủ chờ duyệt:

quanglinh45