Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

AG Ask

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

whiteken1997

Tên viết tắt:

AGSs

Ngày thành lập:

08 tháng 04 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

whiteken1997

Slogan:

vui

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01228163637

Danh sách game thủ chờ duyệt:

satthumau12