Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Team Monster Shadow

Mô tả:

---

Đội trưởng:

thongtapsu0123

Tên viết tắt:

TTVQ8

Ngày thành lập:

05 tháng 04 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

thongtapsu0123

Slogan:

TMTS

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01679683277

Danh sách game thủ chờ duyệt:

chomi123456789

congno1234

phybany

khanh323

KUpost123