Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

THCS Trần Phú

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

kietdaica0167

Tên viết tắt:

TPK9

Ngày thành lập:

01 tháng 04 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

kietdaica0167

Slogan:

Tiến tới

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01695730298

Danh sách game thủ chờ duyệt:

yahoo.comtianh

rb1996

ledongden1