Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

locvip

Mô tả:

tam thuong

Fanpage:

---

Đội trưởng:

tuanyeuvy123456

Tên viết tắt:

loc12

Ngày thành lập:

28 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

tuanyeuvy123456

Slogan:

locvip

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01678303414

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---