Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Old buffalo

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

cuseo1234

Tên viết tắt:

OBU

Ngày thành lập:

27 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

cuseo1234

Slogan:

Win

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01643084782

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---