Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Legend net

Mô tả:

vui ve hoa dong toan thang nhay

Fanpage:

---

Đội trưởng:

nguyenducsl1

Tên viết tắt:

LGNet

Ngày thành lập:

24 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

nguyenducsl1

Slogan:

vui ve

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01686375058

Danh sách game thủ chờ duyệt:

hoangkohang1231

duongthang2212