Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Creepy Team

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

khanglove600

Tên viết tắt:

CR1

Ngày thành lập:

20 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

khanglove600

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01207449757

Danh sách game thủ chờ duyệt:

vandu200790