Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

ĐHMôn

Mô tả:

...........................................

Đội trưởng:

tuanhaynoi1

Tên viết tắt:

ĐHMA

Ngày thành lập:

19 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

thanhdat20112003

Danh sách thành viên chính:

tuanhaynoi1

Slogan:

SML

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01638991085

Danh sách game thủ chờ duyệt:

vandu200790