Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Team Xe Đạp

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

vohoaminh000

Tên viết tắt:

TXĐMG

Ngày thành lập:

19 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

vohoaminh000

nang456

Slogan:

Vui Là Chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

vandu200790

dat9272

kinlov3zi