Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

FAI Team

Mô tả:

lót đường

Đội trưởng:

babydragon115

Tên viết tắt:

TTCBO

Ngày thành lập:

16 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

babydragon115

cuongthamchung

pehikute1234

cututunhox2012

gggvv123

khong_minh947

Slogan:

cyberone

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0913343749

Danh sách game thủ chờ duyệt:

headshort147

BoF.mR.hErO

khaidonglao

nguyenduyuoc

yahoo.comtianh

Max.Destiny

ankduc10597