Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

511 Gaming

Mô tả:

Vui thôi đừng vui quá

Fanpage:

---

Đội trưởng:

BL.Ryu

Tên viết tắt:

511

Ngày thành lập:

15 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

BL.Ryu

tanpro1995tt

duytanzzz

BL.Ury

quiplbl113

Slogan:

Never give up

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0943595770

Danh sách game thủ chờ duyệt:

headshort147

Noob_Poseidon_1

HahaDaxiao_GG

tungthinhpro123

binhLovehan000

luandepcu1

DuaCon_CuaBien

rongga159vn

nh0zock5

BoF.mR.hErO