Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

1 lũ ô hợp

Mô tả:

đội toàn bọn ô hợp

Fanpage:

---

Đội trưởng:

bacsihp

Tên viết tắt:

1LOH

Ngày thành lập:

15 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

bacsihp

HPT.SaMuRaj

Den.Joker

Slogan:

ô hợp

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0976442414

Danh sách game thủ chờ duyệt:

vandu200790

liumio1997

kaisoulnd

iator111

DG_BigBang

dz2871997

ktbkhoa12345

vietga209