Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

CriBo

Mô tả:

My name is Su

Fanpage:

---

Đội trưởng:

PHUCPROPY456

Tên viết tắt:

CB0

Ngày thành lập:

13 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

PHUCPROPY456

Slogan:

CriBo

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---