Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Can Bo Family

Mô tả:

Top : Cán Bộ Prison ( Kiệt ) Jung : Cán Bộ Pecado ( Thương ) Mid : Cán Bộ Pochinki ( Bean ) Ad : Fregards ( Đạt ) Sp : Cán Bộ School ( Tâm )

Đội trưởng:

xPixTMx

Tên viết tắt:

CBo24

Ngày thành lập:

13 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

xPixTMx

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0947993394

Danh sách game thủ chờ duyệt:

vandu200790