Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

A3 Class

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

lemanhhoa

Tên viết tắt:

LOA3L

Ngày thành lập:

12 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

lemanhhoa

Slogan:

Autowin

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01258630911

Danh sách game thủ chờ duyệt:

popo_ketto