Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

11a10

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

giatrieu_loz

Tên viết tắt:

AHHII

Ngày thành lập:

11 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

tranphilong747

Danh sách thành viên chính:

giatrieu_loz

Slogan:

ahihi

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0922768231

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---