Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

7 Man Carry

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

dap_cho

Tên viết tắt:

7MC

Ngày thành lập:

08 tháng 03 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

dap_cho

Slogan:

Unbeatable

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01267896677

Danh sách game thủ chờ duyệt:

chochetduc