Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

ATM BK

Mô tả:

Mục đích đi đến chiến thắng :)

Đội trưởng:

lozchau2000

Tên viết tắt:

MyYo

Ngày thành lập:

02 tháng 02 năm 2018

Yahoo:

minhlongbk96

Danh sách thành viên chính:

lozchau2000

Slogan:

fonever

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01666219217

Danh sách game thủ chờ duyệt:

quygom1990