Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Friend Five

Mô tả:

Zui zẻ là chính

Đội trưởng:

zsby0ver

Tên viết tắt:

LA5

Ngày thành lập:

25 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

nhocanh xjchum handsome

Danh sách thành viên chính:

zsby0ver

tarzanchemgio

mrkutyth88

soledad565

tinhgp111

heoluumanh

Slogan:

LA5

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0921878061

Danh sách game thủ chờ duyệt:

datnhox44

qduy0910

vanvip_boy112

vietga209

TuanXiTai