Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

YoungKN

Mô tả:

---

Đội trưởng:

rainjinkaido4

Tên viết tắt:

YKN

Ngày thành lập:

24 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

vuhoanggg925

Danh sách thành viên chính:

rainjinkaido4

Slogan:

YoungKN

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0938354046

Danh sách game thủ chờ duyệt:

dm.entet

IB_Bone.Vamper