Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

BBĐtelecom

Mô tả:

Xin Được Gia Nhập Vào Giải Đấu Ạ :)

Đội trưởng:

phuclatao014

Tên viết tắt:

BBĐ

Ngày thành lập:

16 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

phuclatao014

Slogan:

BBĐ

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0942229297

Danh sách game thủ chờ duyệt:

danghung170895

blackray1612