Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Forever Friend

Mô tả:

Đội bình thường

Đội trưởng:

mr...kem

Tên viết tắt:

FF201

Ngày thành lập:

12 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

dinhtungquyet

Danh sách thành viên chính:

mr...kem

Slogan:

FF

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01276243555

Danh sách game thủ chờ duyệt:

killpro199x

hau528

hoangbo1a