Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Quá Bản Lĩnh

Mô tả:

giao lưu và học hỏi ^^

Fanpage:

---

Đội trưởng:

aa104aa

Tên viết tắt:

QBLL

Ngày thành lập:

08 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

aa104aa

aa104aa3

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01207144679

Danh sách game thủ chờ duyệt:

newplayer1198

longporo22