Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

asdnaskldjkl

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

HachiKiller

Tên viết tắt:

cjdmr

Ngày thành lập:

05 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

HachiKiller

Slogan:

asdkajskld

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

012345678

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---