Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Rồng trắng gaming

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

gamemasterhcm

Tên viết tắt:

2RTM

Ngày thành lập:

03 tháng 01 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

gamemasterhcm

Slogan:

Rtg

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---