Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

New Puture

Mô tả:

Cần những ae cùng ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp

Fanpage:

---

Đội trưởng:

avip99rn

Tên viết tắt:

kBGTB

Ngày thành lập:

30 tháng 12 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

avip99rn

Slogan:

Ae cỐ gắng

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01634713682

Danh sách game thủ chờ duyệt:

Max.Destiny