Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

BoBaNaCo

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

hieudeptraidai

Tên viết tắt:

BBNC

Ngày thành lập:

15 tháng 12 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

hieudeptraidai

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0938360829

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---