Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Divil of Survivor

Mô tả:

nerver give up

Đội trưởng:

hoiduong96

Tên viết tắt:

DVoS

Ngày thành lập:

04 tháng 12 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

hoiduong96

Slogan:

Cloud 5

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01657071212

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---